ใช้ Python ส่งเมลด้วย smtplib

sdayu by sdayu license: cc-by content tags mail, Python,

วันนี้แนะนำการใช้ Python ส่งเมลด้วย smtplib ผ่านทาง Gmail ตัวอย่างการใช้งานมีดังนี้

#!/bin/python

import smtplib

smtp = 'smtp.gmail.com:587'
username = 'web.ofebia@gmail.com'
password = 'password'

mailFrom = username
mailTo = 'every_body@gmail.com'

subject = "Hello.\n"
message = "This is welcome massage from ofebia. \n"
message += "Have a nice day for start programing.\n \n"

header = 'To:' + mailTo + '\n' + 'From: ' + username + '\n' \
+ 'Subject:' + subject + ' \n'
msg = header + '\n' + message + '\n\n'

server = smtplib.SMTP(smtp)
server.starttls() 
server.login(username, password) 
server.sendmail(mailFrom, mailTo, msg) 
server.quit()

ทดสอบใช้งานดูนะครับ จาก ประโยคที่เน้นไว้ คือ server.starttls() จะใช้สำหรับผู้ให้บริการเมลที่ใช้มาตรฐาน TLS เพื่อรับส่งข้อมูล หากผู้ให้บริการเมลไม่ได้ใช้งานไม่จำเป้นต้องเพิ่มก็ได้ ตัวอย่างนี้ทดสอบบน gmail เท่านั้นยังไม่ได้ทดสอบกับเมลอื่นๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้งานสามารถอ่านคู่มือได้ที่ smtplib — SMTP protocol clientบทความที่เกี่ยวข้องกัน

แสดงความคิดเห็น

 
 
 
 

2011 Ofebia. Creative Commons Attribution 3.0 License